DIPLOPIA - En undersökning av dubbelhet OPEN WEEK Gothenburg Designfestival 2017 11 24


Konstnärligt utvecklingsprojekt (KU), samarbete med Thomas Laurien. HDK, Högskolan för design och konsthantverk vid Göteborgs Universitet
   Projektet är en fortsättning på pilotprojektet Störning: snedsteg och irritationer i människans visuella perception.
Den övergripande frågeställningen i projektet har varit: Kan vi genom hur vi utformar rum och objekt skapa utrymme för en annan läsning av verkligheten?
   När vi byggt färdigt rummet insåg vi att vi också byggt en scenografi, och vi ville fylla den med något. En tanke föddes om att bjuda in våra kollegor till ett samtal om hur de ser på att arbeta med ett utforskande förhållningssätt till design och konst.
Samtalen filmades och klipptes ihop till filmen Tankar om konstnärligt utforskande arbete.
Medverkande i filmen är: Eva Dahlin, Linda Holmer, Eva Erwander, Pontus Johansson, Theo Ågren och Thomas Laurien. Filmen och installationen visas på HDK, rum 611 fredag 24 november kl. 11 - 18 Från inspelningen av Tankar om konstnärligt utforskande arbete, Theo Ågren och Eva Dahlin i samtal. Foto: Thomas Laurien