Kerstin Danielsson Borås konstmuseum 2018 01 25 - 2018 03 29

Kerstin Danielsson
(1941- 2015)

Konstnären och keramikern Kerstin Danielsson föddes 1941 i Vikarbyn utanför Rättvik i Dalarna. Hennes intresse för form och färg startade redan vid tre-fyraårsåldern då hon började att skulptera i modellera. De första stegen mot ett yrkesliv som keramiker togs då hon var lärling till keramikern Dagny Zachrisson i Göteborg. Efter en flytt till USA började hon att studera konst och konsthantverk vid Highschool och under tidigt 1960-tal utbildade hon sig vid Rhode Island School of Design i Providence. 1968 återvände hon till Sverige och etablerade sig i Örby i Marks kommun där hon var verksam fram till sin död 2015. 

Kerstin Danielsson var sedan barndomen fascinerad av folksagor och fantasivärldar av alla slag, vilket satte prägel på hennes konstnärliga produktion. Arbetet med leran var en tillvaro där fantasi, drömmar och barndomsminnen smälte samman med nutid och vardag. Barnens uppväxt och naturen kring hemmet inspirerade till motiv på bruksgods och i konstnärliga utsmyckningar. Sorgen efter att ha förlorat sin son i en olycka 1971 satte djupa spår och syns i små ömsinta keramiska sarkofager och anas i tysta och tomma kärl. 

Under sin livstid gjorde Kerstin Danielsson flera studieresor och deltog i symposier över hela världen, vilket påverkade hennes arbete. Östasiatisk och etruskisk keramik såväl som nordisk järnålderskeramik influerade hennes eget skapandeHennes produktion innefattade skålar, askar, urnor och fat med lekfulla former och i djärva toner. I tummade kärl och skålar med små bottenytor och tunna, sköra kanter syns spår av handens arbete.

Färg hade en stor betydelse och det var himlen och vattnets intensiva blå som kom att bli hennes signum. Hon tog fram alla glasyrer själv där år av experimenterande låg bakom det samspelta färgregister som kännetecknar hennes samlade verk. 

Utställningens curator är Theo Ågren, konstnär och universitetsadjunkt vid HDK i Göteborg och brorson till Kerstin Danielsson. 


 


Med händerna i leran - En bok om Kerstin Danielsson


"Med händerna i leran” heter den mycket läsvärda och utsökt illustrerade bok som givits ut i samband med utställningen. Och det stämmer förstås på pricken: Kerstin Danielsson var rent faktiskt en jordnära person – men samtidigt en högst fantasirik och känslig konstnär som förmådde lyfta de enkla vardagsformerna till rena konstobjekt med stark personlig utstrålning." 

Ur recension av Inger Landström, Borås Tidning

Boken porträtterar en mångfacetterad konstnär med ett djupt personligt språk och ett stort intresse för äldre kulturers keramik från hela världen. Utbildningen vid den ansedda Rhode Island School of Design i USA under 1960-talet gav Kerstin Danielsson ett fritt förhållningssätt till leran och en internationell orientering. Efter hemkomsten till Sverige etablerade hon sig som en av landets främsta keramiker.
   Love Jönsson har tittat på Kerstins egen samling av keramik och placerar in hennes produktion i ett större sammanhang. Lisbet Ahnoff reflekterar kring Kerstins formspråk och uttryck. Bokens redaktör, Theo Ågren skriver om Kerstins liv och livsmiljö samt om två traditionella bränntekniker.
   Boken beskriver ett konstnärskap som präglades av ett lustfyllt förhållningssätt till hantverket och ett ständigt experimenterande med form och färg, men också av en stor sorg.

DIPLOPIA - En undersökning av dubbelhet OPEN WEEK Gothenburg Designfestival 2017 11 24


Konstnärligt utvecklingsprojekt (KU), samarbete med Thomas Laurien. HDK, Högskolan för design och konsthantverk vid Göteborgs Universitet
   Projektet är en fortsättning på pilotprojektet Störning: snedsteg och irritationer i människans visuella perception.
Den övergripande frågeställningen i projektet har varit: Kan vi genom hur vi utformar rum och objekt skapa utrymme för en annan läsning av verkligheten?
   När vi byggt färdigt rummet insåg vi att vi också byggt en scenografi, och vi ville fylla den med något. En tanke föddes om att bjuda in våra kollegor till ett samtal om hur de ser på att arbeta med ett utforskande förhållningssätt till design och konst.
Samtalen filmades och klipptes ihop till filmen Tankar om konstnärligt utforskande arbete.
Medverkande i filmen är: Eva Dahlin, Linda Holmer, Eva Erwander, Pontus Johansson, Theo Ågren och Thomas Laurien. Filmen och installationen visas på HDK, rum 611 fredag 24 november kl. 11 - 18 Från inspelningen av Tankar om konstnärligt utforskande arbete, Theo Ågren och Eva Dahlin i samtal. Foto: Thomas Laurien

Exhibition, Kinna Kyrka 2017 08 23 - 2017 08 27

Man and Nature, jesmonite, paint, stool, 2017
Man and Nature, jesmonite, paint, 2016Barbeque, after A. Böcklin, jesmonite, paint, readymade, 2017

Galleri 54, samlingsutställning 2017 04 21 - 2017 04 23


Barbeque, after A. Böcklin readymade, painted jesmonite

Bjørn Hegardt & Theo Ågren: Lightness of Matter, Østfold kunstsenter 30.april – 5.juni 2016


Lightness of Matter er en del i prosjektet A Study of Free Fall & Levitation. Prosjektet dreier seg om å utfordre gravitasjonen med hverdagslige gjenstander og material, men også om situasjonen da alt faller sammen.

Poster: arianespanier.com 
                       

Man and Nature Göteborgs Konstförening 2016 02 20 - 2016 03 13

Jesmonite, paint
 Jesmonite, paint, bronze


Jesmonite, paint, concrete

Jesmonite, paint