Lilla huset, Kolla Backes förskola, commission for Kungsbacka kommun.

Painted aluminium, 3700 x 3500 mm