Kerstin Danielsson Borås konstmuseum 2018 01 25 - 2018 03 29

Kerstin Danielsson
(1941- 2015)

Konstnären och keramikern Kerstin Danielsson föddes 1941 i Vikarbyn utanför Rättvik i Dalarna. Hennes intresse för form och färg startade redan vid tre-fyraårsåldern då hon började att skulptera i modellera. De första stegen mot ett yrkesliv som keramiker togs då hon var lärling till keramikern Dagny Zachrisson i Göteborg. Efter en flytt till USA började hon att studera konst och konsthantverk vid Highschool och under tidigt 1960-tal utbildade hon sig vid Rhode Island School of Design i Providence. 1968 återvände hon till Sverige och etablerade sig i Örby i Marks kommun där hon var verksam fram till sin död 2015. 

Kerstin Danielsson var sedan barndomen fascinerad av folksagor och fantasivärldar av alla slag, vilket satte prägel på hennes konstnärliga produktion. Arbetet med leran var en tillvaro där fantasi, drömmar och barndomsminnen smälte samman med nutid och vardag. Barnens uppväxt och naturen kring hemmet inspirerade till motiv på bruksgods och i konstnärliga utsmyckningar. Sorgen efter att ha förlorat sin son i en olycka 1971 satte djupa spår och syns i små ömsinta keramiska sarkofager och anas i tysta och tomma kärl. 

Under sin livstid gjorde Kerstin Danielsson flera studieresor och deltog i symposier över hela världen, vilket påverkade hennes arbete. Östasiatisk och etruskisk keramik såväl som nordisk järnålderskeramik influerade hennes eget skapandeHennes produktion innefattade skålar, askar, urnor och fat med lekfulla former och i djärva toner. I tummade kärl och skålar med små bottenytor och tunna, sköra kanter syns spår av handens arbete.

Färg hade en stor betydelse och det var himlen och vattnets intensiva blå som kom att bli hennes signum. Hon tog fram alla glasyrer själv där år av experimenterande låg bakom det samspelta färgregister som kännetecknar hennes samlade verk. 

Utställningens curator är Theo Ågren, konstnär och universitetsadjunkt vid HDK i Göteborg och brorson till Kerstin Danielsson.